Reparerar
Start Uppåt Historik

 

Uppåt

Stockeviks Båtvarv utför reparationer på småbåtar. Vi åtar oss att reparera försäkringsskador, med specialitet träbåtar, samt trädetaljer på plastbåtar. För skador på plastskrov hänvisar vi till speciella plastbåtsvarv.  

Snipa som blivit landsatt för bottenreparation
 

Start Uppåt Historik

 
webmaster: Agneta Andersson
 
Senast uppdaterad: 2010-12-14